english version polska wersja
aktualności
ośrodek
program leczenia
kadra
galeria
co robimy
  - sport
  - kuźnia
  - tai-chi
  - łucznictwo
  - garncarstwo
realizacje, projekty
ważne adresy
kontakt z nami [e-mail]

 


PROGRAM TERAPEUTYCZNY


Kierunek drogi, którą pokonujemy w trakcie terapii jest wytyczony przez "nowoczesne standardy" walki z uzależnieniem. Nasz dom cechuje się poszanowaniem godności pacjenta (np. nie ma drelichów) czy też "wolnością wyboru" (pobyt w ośrodku jak i przyjmowanie "pomocy" w postaci dociążeń jest dobrowolne).


Głównym celem terapii jest budowa konstruktywnego, społecznie akceptowanego systemu wartości, który byłby w stanie wyznaczyć życiowe cele i zainteresowania pacjenta, a zarazem przygotowywał pacjentów do podjęcia samodzielnego powrotu w otwarte społeczeństwo. Dokonuje się to poprzez:

 • wspomaganie osobistego rozwoju członków wspólnoty,

 • naukę nowych sposobów działań np. w trudnych sytuacjach,

 • rozwój kontaktów interpersonalnych,

 • tworzenie postaw altruistycznych,

 • poznawanie mechanizmów uzależnień oraz możliwości zapobiegania nawrotom,

 • poszerzenie i pogłębienie świadomości swoich własnych ograniczeń, ich źródeł i konsekwencji,

 • okazywanie i wyrażanie uczuć,

 • naukę uczciwości, odpowiedzialności,

 • naukę zachowań asertywnych.


 

Metody realizacji

Program terapii oparty jest na metodzie społeczności terapeutycznej, w której główny nacisk kładzie się na zasadę otwartej komunikacji między pacjentami i odnajdywanie własnej  tożsamości na tle grupy. Równolegle prowadzona jest terapia indywidualna (wynikająca z analizy sytuacji życiowej, rodzinnej i zdrowotnej podopiecznego), terapia grupowa, grup dzielonych ze względu na płeć (grupy kobiece, grupy męskie w których rozwiązywane są problemy indywidualne dla danej płci), terapia grupowa dla pacjentów na wyższych szczeblach w terapii. Prowadzone są także zajęcia edukacyjne (np. w zakresie wiedzy o HIV - AIDS, dbania o własne zdrowie) oraz utrzymywane są kontakty ze środowiskiem zewnętrznym (rozpoczęcie pracy zarobkowej przed ukończeniem leczenia). Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowo - rekreacyjne.( co robimy )


 

Czas realizacji programu.

Proces terapeutyczny jest podzielony na etapy:

 • nowicjusz,

 • domownik,

 • pretendent,

 • monarowiec.

Każdemu z etapów przyporządkowane są określone i jasno sprecyzowane zadania, prawa i obowiązki. Informacje zwrotne od grupy po ukończeniu każdego z etapów pozwalają uzyskać  niezbędny dystans do samego siebie oraz zweryfikować wiedzę na swój temat. Podział na etapy pozwala na stopniowe uzyskiwanie wglądu na samego siebie, uświadamianie sobie problemów osobistych, a także zmniejszanie lęku związanego z rezygnacją z narkotyków, pojawiająca się pustka i wyobrażeniami dalszej przyszłości.

Czas trwania terapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjentów; od 12 - 18 miesięcy. 

[ powrót ]