english version polska wersja
aktualności
ośrodek
program leczenia
kadra
galeria
co robimy
  - sport
  - kuźnia
  - tai-chi
  - łucznictwo
  - garncarstwo
realizacje, projekty
ważne adresy
kontakt z nami [e-mail]

 

REGULAMIN OŚRODKA


1) Do ośrodka przyjmowane są osoby pełnoletnie trzeźwe, z właściwym skierowaniem.

2) W ośrodku obowiązuje abstynencja od:

  • Wszelkich środków psychoaktywnych

  • Alkoholu

  • Kontaktów seksualnych

3) W ośrodku obowiązuje zakaz agresji werbalnej i fizycznej.

4) Warunkiem pobytu jest przestrzeganie zasad pracy społeczności terapeutycznej i regulaminu Ośrodka.

5) Ostateczne decyzje w sprawach merytorycznych podejmuje kadra ośrodka.

6) Pacjent ma możliwość:


  • Kontaktu telefonicznego z rodziną po upływie 6-ciu tygodni.

  • Pierwsze odwiedziny rodziny odbyć się mogą po pierwszej przepustce pacjenta (minimum 5 miesięcy).

  • Korespondencja jak i rzeczy przesyłane do ośrodka podlegają drobiazgowej kontroli ze względu na wykluczenie obecności środków odurzających.

7) W razie braku postępu w leczeniu możliwe jest karne usunięcie pacjenta z ośrodka.

8) Pożyczki zostają ograniczone i każda prośba jest rozpatrywana indywidualnie na społeczności po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy.

9) Kadra terapeutyczna Ośrodka nie jest upoważniona do udzielania informacji rodzinie pacjenta o przebiegu jego leczenia. Sam pacjent powinien natomiast ograniczyć do minimum "informacje techniczne" np.: o przebywaniu w nowicjacie. Informacje są często niezrozumiałe dla najbliższych i mogą powodować nieuzasadnione zmartwienie.

10) Decydowanie o "POMOCY". Każdy pacjent ma prawo do odmowy przyjęcia tzw. "pomocy". Społeczność w takim przypadku nie ma prawa głosować. Może natomiast przekonywać poprzez udzielanie informacji o sensie i potrzebie przyjęcia dociążenia. Sprawy regulaminowe np.: złamanie agresji są wyłączone z tej reguły i podlegają rozliczeniu przez społeczność terapeutyczną Ośrodka

11) Uaktualnione zostały tzw.: "Warunki Wyleczenia"

8) Ośrodek nie odpowiada za rzeczy w nim pozostawione.

 

 

20.08.2009


[ powrót ]